Dane bilansu otwarcia na 1 stycznia 2019 roku

aktywa trwałe      –  1.450.131,32 zł
aktywa obrotowe –  1.388.562,06 zł
aktywa razem      –  2.838.693,38 zł

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 24, czerwiec 2019 07:36 Tomasz Rogula
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 24, czerwiec 2019 07:43 Tomasz Rogula
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 24, czerwiec 2019 07:44 Tomasz Rogula