Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie wnętrz siedziby głównej Biblioteki Miejskiej w Łodzi, Plac Wolności 4, 91-415 Łódź – Etap I.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie budowlanym, projektach wykonawczych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w załączniku nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia).

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 203.50 KB Piotr Grzanecki
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pdf 411.72 KB Piotr Grzanecki
Załączniki od 1 do 7, 9 do SIWZ pdf 172.05 KB Piotr Grzanecki
Załączniki od 1 do 7, 9 do SIWZ wersja edytowalna doc 237.00 KB Piotr Grzanecki
Wzór umowy pdf 248.64 KB Piotr Grzanecki
Projekt budowlany 7z 47.53 MB Piotr Grzanecki
Wyjaśnienie do opisow projektu budowlanego par. 29 pdf 2.17 MB Piotr Grzanecki
Ekspertyza i postanowienie ppoż - cz1 7z 42.95 MB Piotr Grzanecki
Ekspertyza i postanowienie ppoż - cz2 7z 22.07 MB Piotr Grzanecki
Projekt budowlany skany PNB - cz1 7z 46.25 MB Piotr Grzanecki
Projekt budowlany skany PNB - cz2 7z 53.59 MB Piotr Grzanecki
Projekt budowlany skany PNB - cz3 7z 15.98 MB Piotr Grzanecki
Projekt budowlany skany PNB - cz4 7z 19.63 MB Piotr Grzanecki
Projekt budowlany skany PNB - cz5 7z 37.62 MB Piotr Grzanecki
Projekt budowlany skany PNB - cz6 7z 51.90 MB Piotr Grzanecki
Projekt budowlany skany PNB - cz7 7z 47.82 MB Piotr Grzanecki
Projekt budowlany skany PNB - cz8 7z 36.99 MB Piotr Grzanecki
Projekt budowlany skany PNB - cz9 7z 46.74 MB Piotr Grzanecki
Projekt budowlany skany WUOZ ŁWKZ cz1 7z 51.76 MB Piotr Grzanecki
Projekt budowlany skany WUOZ ŁWKZ cz2 7z 49.03 MB Piotr Grzanecki
Projekt budowlany skany WUOZ ŁWKZ cz3 7z 49.53 MB Piotr Grzanecki
Projekt budowlany skany WUOZ ŁWKZ cz4 7z 39.41 MB Piotr Grzanecki
Projekt budowlany skany WUOZ ŁWKZ cz5 7z 47.24 MB Piotr Grzanecki
Projekt budowlany skany WUOZ ŁWKZ cz6 7z 54.37 MB Piotr Grzanecki
Projekt wykonawczy cz1 7z 46.44 MB Piotr Grzanecki
Projekt wykonawczy cz2 7z 25.12 MB Piotr Grzanecki
Przedmiary i kosztorysy ślepe zip 147.07 KB Piotr Grzanecki
Informacja z otwarcia ofert pdf 140.76 KB Piotr Grzanecki
Wybór najkorzystniejszej oferty pdf 147.50 KB Piotr Grzanecki
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 21, październik 2020 15:09 Piotr Grzanecki
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 21, październik 2020 15:10 Piotr Grzanecki
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 21, październik 2020 15:11 Piotr Grzanecki
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 21, październik 2020 15:11 Piotr Grzanecki
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 21, październik 2020 15:12 Piotr Grzanecki
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 21, październik 2020 15:12 Piotr Grzanecki
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 21, październik 2020 15:12 Piotr Grzanecki
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 21, październik 2020 15:13 Piotr Grzanecki
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 21, październik 2020 15:13 Piotr Grzanecki
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 21, październik 2020 15:14 Piotr Grzanecki
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 21, październik 2020 15:14 Piotr Grzanecki
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 21, październik 2020 15:14 Piotr Grzanecki
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 21, październik 2020 15:15 Piotr Grzanecki
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 21, październik 2020 15:15 Piotr Grzanecki
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 21, październik 2020 15:16 Piotr Grzanecki
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 21, październik 2020 15:16 Piotr Grzanecki
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 21, październik 2020 15:16 Piotr Grzanecki
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 21, październik 2020 15:17 Piotr Grzanecki
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 21, październik 2020 15:17 Piotr Grzanecki
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 21, październik 2020 15:18 Piotr Grzanecki
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 21, październik 2020 15:19 Piotr Grzanecki
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 05, listopad 2020 12:24 Piotr Grzanecki
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 10, listopad 2020 17:32 Piotr Grzanecki
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 21, grudzień 2020 20:04 Piotr Grzanecki