Status Prawny

Biblioteka Miejska w Łodzi została utworzona na podstawie Uchwały Nr LII/1286/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 czerwca 2017 r.

Prawną podstawą jej działania są :

  1. ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 406, z późn. zm.),
  2. ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r., poz. 642, z późn. zm.),
  3. rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu (Dz. U. z 2012 r., poz. 390),
  4. uchwała Nr LII/1286/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 czerwca 2017 r.
  5. statut