Informacje podstawowe:

Biuletyn służy udostępnianiu informacji publicznej, której obowiązek publikowania nakłada na podmioty Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. nr 67, poz. 619).
Biuletyn Informacji Publicznej  Biblioteki Miejskiej w Łodzi  jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym, złożonym z ujednoliconego systemu stron.

Nawigacja

 Nawigacja po stronach Biuletynu Informacji Publicznej Biblioteki Miejskiej w Łodzi odbywa się poprzez menu przedmiotowe (po lewej stronie ekranu) podzielone na działy ogólne.
 Przejście na stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gov.pl prowadzoną przez ministerstwo właściwe do spraw informatyzacji) możliwe jest poprzez kliknięcie znaku BIP w lewej górnej części ekranu.
Z każdej podstrony Biuletynu Biblioteki Miejskiej w Łodzi możliwe jest przejście na dowolną stronę główną witryny za pomocą odnośników w menu górnym.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. środa, 21, marzec 2018 10:40 Tomasz Rogula
Artykuł został zmieniony. środa, 21, marzec 2018 11:22 Tomasz Rogula