Ogłoszenie o naborze

Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Łodzi

Ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko

w Bibliotece Miejskiej w Łodzi z siedzibą w Łodzi Plac Wolności 4 91-415 Łódź

REDAKTOR

(nazwa stanowiska pracy)

 

  1. Wymagania:
   1. Doświadczenie dziennikarskie, w tym umiejętności tworzenia i redagowania interesujących tekstów,
   2. Doświadczenie w optymalizowaniu tekstów zgodnie z zasadami SEO oraz praktyka w pracy z systemami typu CMS, znajomość specyfiki tworzenia tekstów do serwisów internetowych,
   3. Zainteresowanie szeroko pojętą tematyką miejską, a także orientacja w topografii miasta oraz regionu, znajomość kontekstu społecznego i kulturowego,
   4. Umiejętność pozyskiwania oraz doboru zdjęć do tematu,
   5. Bardzo dobra, praktyczna znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,
   6. Znajomość procesu wydawniczego, prawa prasowego, autorskiego oraz prawa własności intelektualnej.
  2. Predyspozycje osobowościowe:
   1. Samodzielność,
   2. Odporność na stres,
   3. Umiejętność organizacji pracy,
   4. Umiejętność pracy pod presją czasu,
   5. Dyspozycyjność.
  3. Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy:
   1. Tworzenie materiałów redakcyjnych na temat bieżących informacji dotyczących Łodzi,
   2. Odpowiedzialność za wysoką jakość merytoryczną i edytorską publikowanych artykułów
   3. Tworzenie, redagowanie i optymalizacja treści online,
   4. Praca z systemami typu CMS,
   5. Generowanie tematów oraz pomysłów na nowe treści,
   6. Analizowanie wyników i optymalizacja działań zwiększających zasięgi czytelnicze m.in. online,
   7. Współpraca z innymi członkami zespołu redakcyjnego.
  4. Informacja dodatkowa:
   1. Rodzaj zawieranej umowy: umowa o pracę/umowa zlecenie
   2. Praca w pełnym/niepełnym wymiarze czasu pracy
   3. Termin składania dokumentów: 14.01.2022r. – 23.01.2022r.
   4. Miejsce składania dokumentów:
    • osobiście/pocztą: Biblioteka Miejska w Łodzi, Plac Wolności 4, 91-415 Łódź
    • elektronicznie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
  6. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Bibliotece Miejskiej w Łodzi w rozumieniu przepisów rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%
  7. Wymagane dokumenty:
   1. Curriculum vitae.
   2. Pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji.
   3. Na niektóre stanowiska wymagane są również: kserokopie świadectw pracy, pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (dyplomy, zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach). Inne dokumenty wskazane w ogłoszeniu jako obligatoryjne.
  8. Termin i miejsce składania dokumentów:
   1. Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie mogą być przyjmowane tylko po umieszczeniu ogłoszenia o organizowanym naborze na wolne stanowisko pracy, w terminie wskazanym w ogłoszeniu i tylko w formie pisemnej.
   2.  Kandydaci przystępujący do naboru składają wymagane dokumenty za pośrednictwem poczty, drogą elektroniczną lub osobiście na adres i w terminie wskazanym w treści ogłoszenia.
   3. Za datę doręczenia dokumentów uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez Bibliotekę Miejską w Łodzi (data wpływu). Dokumenty doręczone po terminie nie będą rozpatrywane. 
Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
ogłoszenie\obowiązek pdf 170.08 KB Tomasz Rogula
zgoda pdf 205.01 KB Tomasz Rogula
Informacja o wynikach naboru pdf 71.05 KB Piotr Grzanecki
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 14, styczeń 2022 11:47 Tomasz Rogula
Artykuł został zmieniony. czwartek, 03, luty 2022 08:49 Tomasz Rogula
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 22, luty 2022 12:42 Piotr Grzanecki