Ogłoszenie o naborze

Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Łodzi

Ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko

w Bibliotece Miejskiej w Łodzi z siedzibą w Łodzi Plac Wolności 4 91-415 Łódź

SPECJALISTA DS. PROMOCJI I MARKETINGU

(nazwa stanowiska pracy)

 

1. Wymagania konieczne:

 1.  wykształcenie wyższe,
 2. mile widziane doświadczenie na takim samym lub podobnym stanowisku,
 3. zainteresowania humanistyczne z zakresu literatury, nowych mediów, kultury współczesnej, marketingu,
 4. znajomość trendów literackich i rynku wydawniczego,
 5. umiejętność obsługi programów graficznych,
 6. komunikatywna znajomość języka angielskiego,
 7. sprawne poruszanie się w świecie nowych mediów.

2. Predyspozycje osobowe:

 1. samodzielność i dobra organizacja pracy,
 2. komunikatywność oraz umiejętność budowania trwałych relacji,
 3. umiejętność pracy w zespole i pozytywne nastawienie do ludzi,
 4. rzetelność,
 5. dyspozycyjność,
 6. umiejętność pracy pod presją czasu.

3. Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy:

 1. inicjowanie, planowanie i prowadzenie kampanii promocyjnych oraz wydarzeń kulturalnych w ramach założeń budżetowych,
 2. analiza, monitorowanie oraz ocena efektów prowadzonych akcji,
 3. obsługa mediów społecznościowych,
 4. bieżąca komunikacja z działami/filiami instytucji, koordynowanie działań marketingowych,
 5. samodzielne prowadzenie wybranych projektów marketingowych,
 6. współpraca przy organizacji wydarzeń kulturalnych z innymi instytucjami,
 7. współtworzenie aplikacji o środki finansowe ze źródeł pozabudżetowych i realizacja wygranych projektów.

4.Informacja dodatkowa:

 1. Rodzaj zawieranej umowy: umowa o pracę
 2.  Praca w pełnym wymiarze czasu pracy
 3. Termin składania dokumentów: : 30.11.2021r. – 12.12.2021r.
 4.  Miejsce składania dokumentów:
  1. pocztą/osobiście: Biblioteka Miejska w Łodzi, 91-415 Łódź, Plac Wolności 4
  2. elektronicznie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Bibliotece Miejskiej w Łodzi w rozumieniu przepisów rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

a) Curriculum vitae

b) Pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji.

Na niektóre stanowiska wymagane są również: kserokopie świadectw pracy, pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (dyplomy, zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach). Inne dokumenty wskazane w ogłoszeniu jako obligatoryjne.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

 1.  Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie mogą być przyjmowane tylko po umieszczeniu ogłoszenia o organizowanym naborze na wolne stanowisko pracy, w terminie wskazanym w ogłoszeniu i tylko w formie pisemnej.
 2. Kandydaci przystępujący do naboru składają wymagane dokumenty za pośrednictwem poczty, drogą elektroniczną lub osobiście na adres i w terminie wskazanym w treści ogłoszenia.
 3. Za datę doręczenia dokumentów uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez Bibliotekę Miejską w Łodzi (data wpływu). Dokumenty doręczone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
ogłoszenie\zgoda\obowiązek informacyjny pdf 250.25 KB Tomasz Rogula
informacja o wynikach naboru pdf 70.95 KB Tomasz Rogula
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 30, listopad 2021 12:47 Tomasz Rogula
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 13, grudzień 2021 15:51 Piotr Grzanecki
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 13, grudzień 2021 15:52 Piotr Grzanecki
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
poniedziałek, 13, grudzień 2021 18:06 Piotr Grzanecki
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 20, grudzień 2021 12:02 Tomasz Rogula
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 20, grudzień 2021 12:02 Tomasz Rogula