Ogłoszenie o naborze

Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Łodzi

Ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko

w Bibliotece Miejskiej w Łodzi z siedzibą w Łodzi Plac Wolności 4 91-415 Łódź

SPECJALISTA DS. KSIĘGOWYCH

(nazwa stanowiska pracy)

  1. Wymagania konieczne:
   1. Wykształcenie wyższe
   2. Profil wykształcenia: Rachunkowość, Finanse, Ekonomia
   3. Doświadczenie zawodowe: 3-letnie doświadczenie na takim samym lub podobnym stanowisku
   4. Znajomość przepisów z zakresu ustaw o rachunkowości, ustaw podatkowych, ustawy o finansach publicznych
   5. Sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań
  2. Wymagania dodatkowe:
   1. Dobra organizacja pracy
   2. Rzetelność i dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań
   3. Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
   4. Umiejętność pracy od presją czasu, terminów
   5. Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów
   6. Chęć regularnego dokształcania się i poszukiwania nowych rozwiązań
  3. Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy:
   1. Zadania z zakresu rachunkowości instytucji kultury oraz podatków w tym m.in.:
    • kalkulacja bieżących zobowiązań podatkowych – rozliczanie i sporządzanie deklaracji podatkowych
    • weryfikacja i analiza dokumentacji księgowej pod względem rozliczeń podatkowych
    • przygotowywanie, sprawdzenie i wysyłanie plików JPK.VAT, deklaracje VAT UE
    • uzgadnianie kont księgowych ewidencji podatkowej – rozwiązywanie bieżących problemów podatkowych
    • kontakty z Urzędem Skarbowym i innymi organami podatkowymi
    • ścisła współpraca z Głównym Księgowym
    • pomoc w sporządzaniu sprawozdań finansowych 
   2.  Praca w systemie Rewizor GT firmy Insert
  4. Informacja dodatkowa:
   1. Rodzaj zawieranej umowy: umowa o pracę
   2. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy
   3. Termin składania dokumentów: 14.06.2021r. – 23.06.2021r.
   4. Miejsce składania dokumentów:
    • osobiście/pocztą: Biblioteka Miejska w Łodzi, Plac Wolności 4, 91-415 Łódź
    • elektronicznie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
  6. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Bibliotece Miejskiej w Łodzi w rozumieniu przepisów rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%
  7. Wymagane dokumenty:
   1. Curriculum vitae.
   2. Pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji.
   3. Na niektóre stanowiska wymagane są również: kserokopie świadectw pracy, pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (dyplomy, zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach). Inne dokumenty wskazane w ogłoszeniu jako obligatoryjne.
  8. Termin i miejsce składania dokumentów:
   1. Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie mogą być przyjmowane tylko po umieszczeniu ogłoszenia o organizowanym naborze na wolne stanowisko pracy, w terminie wskazanym w ogłoszeniu i tylko w formie pisemnej.
   2.  Kandydaci przystępujący do naboru składają wymagane dokumenty za pośrednictwem poczty, drogą elektroniczną lub osobiście na adres i w terminie wskazanym w treści ogłoszenia.
   3. Za datę doręczenia dokumentów uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez Bibliotekę Miejską w Łodzi (data wpływu). Dokumenty doręczone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
ogłoszenie/zgoda/obowiązek-informacyjny pdf 249.94 KB Tomasz Rogula
Wyniki naboru pdf 200.02 KB Piotr Grzanecki
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 14, czerwiec 2021 14:30 Tomasz Rogula
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 14, czerwiec 2021 14:33 Tomasz Rogula
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 14, czerwiec 2021 14:34 Tomasz Rogula
Artykuł został zmieniony. piątek, 25, czerwiec 2021 14:40 Piotr Grzanecki
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 25, czerwiec 2021 14:42 Piotr Grzanecki