Łódź, dnia 25.02.2019r.

 

 

Ogłoszenie o naborze

Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Łodzi

Ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko

W Bibliotece Miejskiej w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy al. Kościuszki 48

 

                                            Specjalista w Dziale Promocji i Marketingu

(nazwa stanowiska pracy)

 

 

 1. Wymagania konieczne:
 1. Wykształcenia wyższe.
 2. Konieczne doświadczenie w zakresie prowadzenia projektów.  
 3. Konieczna znajomość zasad realizacji, rozliczeń i sprawozdawczości projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych.
 4. Doświadczenie w zakresie pozyskiwania grantów-dotacji.
 5. Znajomości procedur prawa zamówień publicznych.
 6. Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, pozytywne nastawienie do życia i  ludzi.
 7. Miłe widziane zainteresowania humanistyczne z zakresu literatury, nowych mediów, bibliotekoznawstwa, kultury współczesnej.
 8. Komunikatywna znajomość języka angielskiego.
 9. Umiejętności analityczne, rzetelność.
 10. Samodzielność i dobra organizacji pracy.
 1. Wymagania dodatkowe:

 

1. Dobra organizacji pracy, umiejętności pracy pod presją czasu.
2. Sumienności, rzetelności i dokładności w wykonywaniu powierzonych zadań.
3. Umiejętność pracy w zespole, komunikatywności i dużej kultury osobistej.

4. Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów.

 

3.     Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy:

 1. Zarządzanie realizacją projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.
 2. Praca przy współtworzeniu koncepcji Mediateki oraz monitoring realizacji projektu.
 3. Pozyskiwanie dotacji ze źródeł zewnętrznych.
 4. Kontakt z instytucjami nadzorującymi realizację projektów.
 5. Obowiązki bieżące realizowane przez Dział Promocji i Marketingu.

4. Informacja dodatkowa:

 

 1. Rodzaj zawieranej umowy: umowa na okres próbny.
 2. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.
 3. Inne: nie dotyczy

 

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Bibliotece Miejskiej w Łodzi w rozumieniu przepisów rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

 

6. Wymagane dokumenty

a)      List motywacyjny.

b)      Curriculum vitae.

c)      Pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji.

d)      Na niektóre stanowiska wymagane są również: kserokopie świadectw pracy, pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie dyplomów, zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach).

e)      Kserokopie innych dokumentów wskazanych w ogłoszeniu jako obligatoryjne.

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

1.      Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie mogą być przyjmowane tylko po umieszczeniu ogłoszenia o organizowanym naborze na wolne stanowisko pracy, w terminie wskazanym w ogłoszeniu i tylko w formie pisemnej.

2.      Kandydaci przystępujący do naboru składają wymagane dokumenty za pośrednictwem poczty, drogą elektroniczną lub osobiście na adres i w terminie wskazanym w treści ogłoszenia.

3.      Za datę doręczenia dokumentów uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez Bibliotekę Miejską w Łodzi (data wpływu). Dokumenty doręczone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

8. Dane osobowe - klauzula informacyjna:

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W PROCESIE REKRUTACJI  

Informujemy, że Administratorem danych osobowych Biblioteka Miejska w Łodzi,          z siedzibą przy al. Tadeusza Kościuszki 48, 90-427 Łódź. zwana dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane    są w celu:  

·         prowadzenia obecnej rekrutacji (art 6 ust. 1 lit. f RODO). Przetwarzanie danych następuje na podstawie przepisu prawa.

·         przyszłych procedur rekrutacji (art 6 ust. 1 lit. a RODO). Przetwarzanie danych następuje na podstawie zgody.

·         w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami  (art 6 ust. 1 lit. f RODO). Przetwarzanie danych następuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

 

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom działającym na zlecenie Administratora
tj. dostawcom usług i rozwiązań teleinformatycznych, dostawcom serwisów rekrutacyjnych on-line lub ogłoszeniodawcom, firmom prowadzącym szkolenia z zakresu BHP i ochrony danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne celem dokończenia procesu rekrutacji.

Dane osobowe będą przetwarzane od rozpoczęcia danego procesu rekrutacji. 

W zakresie, w  jakim dane będą przetwarzane dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, mogą być one przez nas przechowywane dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, do momentu przedawnienia tych roszczeń.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne celem dokończenia procedury rekrutacji.

Posiadasz prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, czy wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, przenoszenia danych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W celu wykonania powyższych uprawnień należy skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych poprzez

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, że przetwarzanie przez Administratora, moich danych osobowych, tj. osoby ubiegającej się o zatrudnienie, wskazanych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), umieszczonych w dokumentach aplikacyjnych, następuje na podstawie przepisu prawa w celu wzięcia udziału w procedurze rekrutacyjnej.

 

 

PODPIS OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

 

…………………………………………………………

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie wersja edytowalna doc 62.50 KB Tomasz Rogula
Wyniki naboru pdf 202.75 KB Tomasz Rogula
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 21, luty 2019 18:57 Tomasz Rogula
Artykuł został zmieniony. czwartek, 21, luty 2019 18:58 Tomasz Rogula
Artykuł został zmieniony. czwartek, 21, luty 2019 19:06 Tomasz Rogula
Artykuł został zmieniony. czwartek, 21, luty 2019 19:07 Tomasz Rogula
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 25, luty 2019 13:26 Tomasz Rogula
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
poniedziałek, 25, luty 2019 13:26 Tomasz Rogula
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 25, luty 2019 13:27 Tomasz Rogula
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 13, marzec 2019 15:06 Tomasz Rogula
Artykuł został zmieniony. środa, 13, marzec 2019 15:07 Tomasz Rogula