Biblioteka Miejska w Łodzi  ogłasza rekrutację na stanowisko bibliotekarza

Oferujemy:

  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
  • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
  • wynagrodzenie: 2300 zł brutto

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe,
  • znajomość rynku wydawniczego,
  • gotowość do prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej,
  • komunikatywność i wysoka kultura osobista,
  • odpowiedzialność oraz zaangażowanie,
  • otwartość  na zmiany,
  • znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem.

Termin składania ofert:

Osoby zainteresowane podjęciem pracy na tym stanowisku prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz CV zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych w plikach opisanych imieniem i nazwiskiem kandydata na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgłoszenia są przyjmowane do 31 grudnia 2018 r. Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną wybranych kandydatów, których wyłoni na podstawie analizy dokumentów aplikacyjnych. Wybrane osoby poinformujemy o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.

W przypadku przesłania CV i listu motywacyjnego prosimy o dodanie klauzuli:

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Klauzula informacyjna

wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bibliotekę Miejską w Łodzi moich danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej RODO,

w przypadku zatrudnienia wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bibliotekę Miejską w Łodzi moich danych osobowych  zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, na czas realizacji umowy o pracę, zgodnie z RODO.
 
  Jednocześnie potwierdzam otrzymanie informacji, że:

 -  administratorem danych osobowych jest Biblioteka Miejska w Łodzi z siedzibą  przy al. Tadeusza Kościuszki 48, 90-427 Łódź

- Biblioteka Miejska w Łodzi wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych,
z którym można kontaktować się poprzez e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

-dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji i dokumentacji procesu rekrutacji na wolne stanowisko, a w przypadku zatrudnienia w celu realizacji umowy o pracę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz art. 9 ust. 2 lit. b, h RODO, Kodeksu pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r

-dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
- dane osobowe będą przechowywane:

- w przypadku kandydatów do pracy: przez okres 6 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w naborze (nabór rozstrzygnięty), a w przypadku niewyłonienia kandydata - przez okres 6 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru (nabór nierozstrzygnięty) oraz do czasu określonego w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

- w przypadku zatrudnienia: przez okres realizacji umowy o pracę oraz do czasu określonego w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

- posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody również do
ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych;

- podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jestem zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odrzucenie oferty aplikacyjnej z powodu braków formalnych lub brak możliwości zawarcia umowy o pracę;

- dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 18, grudzień 2018 09:02 Tomasz Rogula
Artykuł został zmieniony. wtorek, 18, grudzień 2018 15:18 Tomasz Rogula
Artykuł został zmieniony. wtorek, 18, grudzień 2018 15:19 Tomasz Rogula
Artykuł został zmieniony. środa, 02, styczeń 2019 05:53 Tomasz Rogula