Dane bilansu otwarcia na 1 stycznia 2022 roku

aktywa trwałe      – 4.141.996,14 zł
aktywa obrotowe –  1.898.644,86 zł
aktywa razem      –  6.040.641,00 zł

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 24, sierpień 2020 10:28 Tomasz Rogula
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 24, sierpień 2020 10:32 Tomasz Rogula
Artykuł został zmieniony. środa, 11, maj 2022 09:38 Tomasz Rogula