Finanse i mienie

Dane bilansu otwarcia na 1 stycznia 2022 roku

aktywa trwałe      – 4.141.996,14 zł
aktywa obrotowe –  1.898.644,86 zł
aktywa razem      –  6.040.641,00 zł